Hepatik Testleri

31.03.2020 20:02:20 Tıbbi Tahlil Labaratuvarı

SGOT( AST)

SGPT (ALT)

GGT

Alkali fosfataz (ALP)

Bilirubinler( total,direkt)

Protein elektroforezi

AFP

HBsAg

Anti-HCV Antikoru

Anahatar Kelimeler : hepatik testler,