Kemik yoğunluğu ölçümü nedir, nasıl yapılır?

Kemik yoğunluğu ölçümü nedir, nasıl yapılır?

Kemik yoğunluğu ölçüm cihazları hastanın üzerinde yattığı bir masa, üstte X ışını kaynağı, masanın altında ölçümü yapan dedektör ve dedektörden gelen bilgiyi işleyen bir bilgisayar sisteminden oluşmuştur. Tüpten çıkan X
Devamı
Kemik yoğunluğu ölçümü neden yapılır?

Kemik yoğunluğu ölçümü neden yapılır?

Kadınlarda, 40 yaşından sonra kemik kütlesinde kayıp başlamaktadır, bu durum menopoz ile hızlanmaktadır. Kadınlarda menopozun ilk on yılı içinde kemik kütlesinin ort % 15 ; erkeklerde ise tüm yaşam boyunca % 20 ? 30 kayb
Devamı
Kemik yoğunluğu ölçümü kimlere yapılır?

Kemik yoğunluğu ölçümü kimlere yapılır?

Premenapoz döneminde osteoporoz açısından yüksek risk taşıyan kadınlara, Cerrahi olarak menapoza giren (her iki yumurtalığı alınan) kadınlara, Postmenapoz risk faktörlerini taşıyan (aşağıdaki 2 veya 3 risk faktörünü taşı
Devamı
Kemik yoğunluğu ölçümü kimlere yapılmaz?

Kemik yoğunluğu ölçümü kimlere yapılmaz?

Hamilelere, inceleme tarihinden 2 - 6 gün önce ağız veya damar içi yolla kontrast madde kullanmış olanlara, hareketsiz yatamayanlara, ileri derecede omurga deformasyonu olanlara yapılamaz
Devamı