İdrar Kaçırma Problemi

İdrar Kaçırma Problemi

İdrarı tutamama ve idrar kaçırma problemleri son yıllarda özellikle kadınlarda sosyal hayatı oldukça etkileyen önemli sorunlardan birisidir. Bu bölümde son derece ayrıntılı bir şekilde bu sorun ve tedavi metodları ele al
Devamı
İdrar Kaçırma Görülme Sıklığı

İdrar Kaçırma Görülme Sıklığı

İdrar kaçırma problemleri kadınlarda erkeklere göre iki kez daha sık görülür. Kadınlardaki sıklığı değişik yayınlara göre %14 - 49 arasında değişmektedir. Görülme sıklığı yaşla birlikte artsa da yaşlanmanın getirdiği doğ
Devamı
Ürodinamik Testler

Ürodinamik Testler

Sistometri, üretral basınç çalışmaları, basınç akım çalışması, sfinkter elektromyelografi ve video ürodinamik kısımlarından oluşan ?ürodinamik inceleme? alt üriner sistemin dinamik olarak incelenmesini sağlayan bir tetki
Devamı