Kemik yoğunluğu ölçümü neden yapılır?

31.03.2020 19:02:11 Kemik Ölçümü

Kadınlarda, 40 yaşından sonra kemik kütlesinde kayıp başlamaktadır, bu durum menopoz ile hızlanmaktadır. Kadınlarda menopozun ilk on yılı içinde kemik kütlesinin ort % 15 ; erkeklerde ise tüm yaşam boyunca % 20 – 30 kaybolmaktadır. Kemik kütlesinindeki kayıp oranı arttıkça, kırık riski artmaktadır. Kemik yoğunluğu ölçümü ile hem osteoporoz ve kırık riski hesaplanabilmekte hem de tedavi sonrası takip yapılabilmektedir.

Anahatar Kelimeler : kemik yoğunluğu,